Με την ανακατανομή που έγινε στις 16/01/2014 πρακτικα 16012014 προέκυψε το παρακάτω σχήμα του Δ.Σ.
  • Κόλλιας Κων/νος του Παναγιώτη (Πρόεδρος)
  • Χρήστου Ελενη του Γεωργίου (Αντιπρόεδρος)
  • Μήτσου Στέλλα του Ευστρατίου (Γεν. Γραμματέας)
  • Μακρή Αικατερίνη του Αναστασίου (Ταμίας)
  • Κωνσταντίνου Αναστασία του Κών/νου (Σύμβουλος)